Brakteat protekcyjny Bolesława Krzywoustego – przyczynki do emisji i chronologia

Brakteaty Bolesława Krzywoustego (1107-1138) to jedne z najciekawszych monet polskiego średniowiecza – autentyczne kamienie milowe w dziejach naszego pieniądza.