Złote monety – jak przebiega ich skup?

  • Ceny skupu typowych monet złotych podajemy poniżej
  • Kupujemy wszelkie rodzaje monet, nie tylko te wymienione na liście
  • Ceny aktualizowane są automatycznie, w oparciu o giełdową wycenę złota
  • Podane ceny są kwotami brutto, przy wypłacie potrącamy 2% podatku PCC
    Jest to tylko 20 zł od każdego 1.000 zł, my dopełniamy wszelkich formalności
  • Do dokonania sprzedaży niezbędny jest dokument tożsamości sprzedawcy
  • Płatność przy skupie powyżej 10.000 zł dokonywana jest przelewem na konto sprzedawcy
    Przelew wykonujemy natychmiast po podpisaniu umowy

KONTAKT

Uncja złota: 5089.36 zł | Data aktualizacji: 2019-02-22 17:20:02